Úložisko

Každý klient dostáva so softvérom CLUBERIO aj prístup na úložisko, kde môže nahrať svoje obrázky.

Úložisko slúži na nahranie obrázkov k:

  • produktom

  • eventom

  • členom

Ak chcete pridať obrázok k skupinovému cvičeniu alebo produktu postupujte následovne:

  1. Vyberte obrázok k nahraniu z vášho počítača kliknutím na riadok nahrávania súboru

  1. Po zvolení obrázku klinite na tlačidlo "Nahrať"

  2. Po úspešnom nahraní obrázku sa vám obrázok zobrazí v galérií

  3. Ak prejdete myšou na vami požadovaný obrázok, zobrazí sa vám tlačidlo "KOPÍROVAŤ"

  4. Po kliknutí na dané tlačidlo sa vám do schránky uloží odkaz, ktorý môžete následne vložiť pri evente alebo produkte do kolónky obrázok

Last updated