Typy platobných metód

Systém CLUBERIO poskytuje tieto možnosti platby za tovar a služby:

  • Ekasa hotovosť/karta

  • Ekasa zálohový účet (kredit)

  • Interná hotovosť

  • Interný kredit

  • Spotreba

Ekasa hotovosť/karta

V prípade ak máte našu ekasu prepojenú so systémom Cluberio, môžete účtovať všetky položky do systému Ekasa bez nutnosti ďaľšieho hardvéru (pokladnice).

Ekasa zálohový účet

Jedná sa o špeciálnu účtovnú položku, kde vediete v systéme Ekasa klientov zálohový účet, z ktorého môže následne čerpať finančne prostriedky. V tomto prípade vydávate klientovi nulový pokladničný blok.

Interný kredit / Interná hotovosť

V prípade ak nechcete mať prepojený systém CLUBERIO so systémom Ekasa, je možné viesť skladové hospodárstvo cez "Internú platbu". V tomto prípade sa položky odrátavajú zo skladu a rovnako máte prístupnú históriu nákupov.

Vďaka tejto možnosti môžete použiť nezávislú externú pokladnicu.

Spotreba

Tento typ platby je rovnaký ako interná platba s tým rozdielom, že sa táto položka nezaznamenáva do štatistík predajov. Máte ju však v logu označenú ako "Spotreba"

Last updated