Links

Pridávanie produktov

Ako pridať produkt do skladového hospodárstva na ďalší predaj.

4 kroky k úspešnému pridaniu produktu

Skladové hospodárstvo je najúčinnejší spôsob ako dohliadnuť na to, čo, komu, kedy a kto predáva. Aby ste mohli začať predávať produkty musíte spraviť tieto štyri kroky:
 • Vytvoriť aspoň jednu kategóriu produktov
 • Vytvoriť aspoň jedného dodávateľa
 • Vytvoriť aspoň jeden sklad
 • Pridať produkt

Máte vytvorený sklad, dodávateľa a kategóriu produktov? Podme ho pripraviť na predaj.

Je to jednoduché. Produkt pridáte vyplnením formulára, do kotrého si zapíšete:
 • Názov produktu
 • Obrázok produktu
 • Množstvo
 • Jednotku
 • Volitelne - špeciálnu reguláciu do ekasa systému

Ekasa regulácia:

Pri systéme ekasa môžete nastaviť špeciálnu reguláciu DPH (napr zálohový obal, znížená DPH...)
Identifikátor
Popis
VATReverseCharge
Prenesenie daňovej povinnosti
VATExemptionGood
Oslobodenie položky od dane
TravelAgency
Osobitná úprava uplatňovania dane pri cestovných kanceláriách
UsedGood
Osobitná úprava uplatňovania dane pri použitom tovare
Artwork
Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach
CollectiblesAndAntiques
Osobitná úprava uplatňovania dane pri zberateľských predmetoch a starožitnostiach.

Po pridaní produktu

Po pridaní produktu je potrebné vytvoriť inventárnu kartu. Tá slúži na evidenciu množstva z jednotlivých skladov a od jednotlivých dodávateľov.
Viete si tak nastaviť:
 • rôzne ceny pre rôznych dodávateľov
 • sklad pre recepciu, eshop a pod.
Aby sa vám ponúkal produkt na predaj, musíte ho označiť ako predvolený na predaj. Jeden produkt môže mať iba jeden predvolený inventár.

Prepojené produkty

V produktovej karte si tiež viete vytvárat balíky produktov. Stačí k produktu pripojiť inventár z iného produktu. Po takomto spojení sa pri predaji pridajú do košíka všetky produkty v balíku.
Ku každému Carnitine drinku sa automaticky pridá aj zálohový obal s 0% DPH