Osobný tréning

Poskytovanie osobných tréningov vo fitness centre je naozaj jednoduché a ušetrí vám mnoho starostí s neplatičmi a rušením dohodnutých termínov.

Pre vytvorenie služby osobný tréning budeme potrebovať mať vytvorený:

Po splnení týchto dvoch podmienok máme na výber 2 možnosti. Buď ihneď pridať službu, alebo vytvoriť podkategórie. Ak máte v osobnom tréningu iba jednu službu, nemusíte podkategórie využívať.

Podkategórie

Po úspešnom vytvorení kalendára odporúčame z dôvodu prehľadnosti vytvoriť podkategórie. My budemet mať tieto:

  • Osobný tréning 60 min.

  • Príprava na súťaž 90 min.

  • Kondičný tréning

Podkategóriu vytvoríme kliknutím na "+"

Vytvorenie služby

Či už s podkategóriou alebo bez, kliknutím na "+" v karte služby, pridáme novú službu., ktorej následne priradíme personál.

Názov služby

Názov, ktorý sa zobrazí po zvolení kategórie alebo podkategórie.

Časový interval

Doba trvania služby. V našom prípade 60 minút.

Podkategória

Podkategória pod ktorú sa služba zaradí

Publikovať zdroj

Publikovanie alebo odstavenie služby z rezervačného systému.

Po kliknutí na uložiť nás systém presmeruje na službu, v ktorú môžeme následne editovať alebo pridať personál

Pridať personál

Kliknutím na tlačidlo "+" pri karte "Personál" priradíme konkrétny personál k danej službe. Každý personál ma pri službe individuálne nastavené:

  • pracovné hodiny

  • cenu

  • províziu

  • možnosti prihlasovania

V našom príklade sme vytvorili prepojenie služby s personálom podľa obrázku vyššie. Personál má idnividuálny pracovný čas, cenu za tréning 10 EUR a províziu 8 EUR. Tento istý postup zopakujeme aj pre ostatných trénerov.

Čo znamená "Zakázať prihlasovanie počas neprítomnosti"?

Príklad: Pracovný čas má v pondelok personál od 6:00 do 21:00, no tento týždeň chce mať v pondelok "zatvorené" už o 18:00. Personálu tak môžeme pridať zatváracie hodiny v jeho profile, pri čom zaškrknutím tejto voľby sa v členskej zóne nebude daný čas zobrazovať ako dostupný.

Čo znamená "Zakázať prihlasovanie počas zatvorených hodín klubu?

Príklad: Budúci týždeň v utorok je štátny sviatok a my chceme naše centrum zatvoriť. Po nastavení zatvorených hodín klubu sa zablokujú všetky služby a zdroje ako nedostupné. Tréner však chce mať osobné tréningy a tak odškrknutím tejto položky dovolíme registrácie na osobný tréning aj keď je centrum zatvorené.

Finálny výsledok

Náš osobný tréning bude vyzerať pre klienta následovne:

Last updated