Links

Prehľad permanentiek

Správa, pridávanie, editácia permanentiek a vstupov do vášho centra

Druhy permanentiek

Systém CLUBERIO rozpoznáva 3 druhy permanentiek/vstupov pre vaších členov.
  1. 1.
    Jednorazový vstup
  2. 2.
    Vstupová permanentka
  3. 3.
    Časová permanentka
Jednorazový vstup
Vstupová permanentka
Časová permanentka
Slúži na predaj jednorazového vstupo pre člena ale aj nečlena vášho centra. Na predaj nieje nutná registrácia a predaj sa vedie cez tzv. "Vstup neregistrovaný"
Je v podstate viacero jednorazových vstupov. Po zapísaní príchodu alebo prechode cez turniket sa z permanentky odčíta jeden vstup.
Neobmedzený počet vstupov počas určitého obdobia. Spravidla jeden mesiac alebo aj jeden rok. Počas platnosti tejto permanentky môže člen vstupovať kedykoľvek. Pri neplatnosti upozorní personál na exspiráciu. Turniket člena s neplatnou permanentkou nevpustí.