Links
Comment on page

Rezervácia zdrojov

Rezervácia zdrojov poskytuje možnosť rezervovať si vybavenie alebo priestor vyhradený pre člena.
Rezervácia zdrojov je vhodná napr. pre:
  • bedmintonové ihrisko
  • workout ihrisko
  • ping-pongový stôl
  • ring na boxovanie, kickbox...
  • solárium a jednotlivé veže/ležadlá
  • streleckú, bežecku, hádzanársku dráhu
  • futbalové ihrisko
  • tenisový, squashový alebo paddle kurt
  • soľnú jaskynu
  • saunu

Blokácie zón

Každá rezervácia má svoj zdroj, umiestnený v zóne vášhu klubu. Jednotlivé zdroje v zóne sú automaticky vylučované a preto ak máte napríklad v bedmintonovej hale aj kurz tabaty, bedmintonová hala sa automaticky počas tohoto eventu zablokuje.

Počet miest a cenník

Každý zdroj môže mať nastavený individuálny cenník závislý na počte obsadených miest. Môžete si tak nastaviť jednu cenu ak prídu hrať bedminton dvaja a inú cenu ak prídu štyria.
Môžete tiež rozdeliť poplatok za saunu. Ak má sauna 6 miest a niekto si ju chce rezervovať celú, môže, za zvýšenu alebo zníženú cenu oproti jednotlivcovi.

Časová dostupnosť

Každý zdroj má samostatne nastaviteľnú dostupnosť. Bedminton môžete mať od 06:00 do 16:00 za štandardnú cenu a po 16:00 za zvýhodnenú cenu (alebo naopak).