Rezervácia zdrojov

Rezervácia zdrojov poskytuje možnosť rezervovať si vybavenie alebo priestor vyhradený pre člena.

Rezervácia zdrojov je vhodná napr. pre:

  • bedmintonové ihrisko

  • workout ihrisko

  • ping-pongový stôl

  • ring na boxovanie, kickbox...

  • solárium a jednotlivé veže/ležadlá

  • streleckú, bežecku, hádzanársku dráhu

  • futbalové ihrisko

  • tenisový, squashový alebo paddle kurt

  • soľnú jaskynu

  • saunu

Blokácie zón

Každá rezervácia má svoj zdroj, umiestnený v zóne vášhu klubu. Jednotlivé zdroje v zóne sú automaticky vylučované a preto ak máte napríklad v bedmintonovej hale aj kurz tabaty, bedmintonová hala sa automaticky počas tohoto eventu zablokuje.

Počet miest a cenník

Každý zdroj môže mať nastavený individuálny cenník závislý na počte obsadených miest. Môžete si tak nastaviť jednu cenu ak prídu hrať bedminton dvaja a inú cenu ak prídu štyria.

Môžete tiež rozdeliť poplatok za saunu. Ak má sauna 6 miest a niekto si ju chce rezervovať celú, môže, za zvýšenu alebo zníženú cenu oproti jednotlivcovi.

Časová dostupnosť

Každý zdroj má samostatne nastaviteľnú dostupnosť. Bedminton môžete mať od 06:00 do 16:00 za štandardnú cenu a po 16:00 za zvýhodnenú cenu (alebo naopak).

Last updated