Pridanie novej permanentky/vstupu

Aby ste vášmu členovi mohli predať permanentku, musíte ju mať najskôr vytvorenú. O tom, aké druhy permanentiek sú dostupné sa dočítate v Prehľade permanentiek.

Po kliknutí na permanentky -> Pridať novú permanentku sa vám zobrazí formulár na pridanie.

Typ špeciálnej permanentky umožnuje zadať aj MULTISPORT a UP-Balancea kartu

Trvanie

  • V prípade časovej permanentky sa uvádza časové obdobie v mesiacoch.

1 - znamená 1 mesiac od 01.02.2020 do 01.03.2020

12 - znamená 12 mesiacov - od 01.02.2020 do 01.02.2021

  • V prípade vstupovej permanentky sa uvádza počet vstupov

10 - vstup povolí 10x a nemá koniec platnosti

Cena

Uvádza sa predajná cena s DPH, bez DPH a DPH. pri neplatcoch DPH je cena jednotná.

Zľava

Ak máte vstup v akcii, napríklad kampaň. Je možné aplikovať na cenu zľavu v percentách.

Last updated