Členský profil

Všetky členské údaje a informácie na jednej prehľadnej stránke.

Členský profil slúži na evidenciu vstupov, úpravu osobných údajov či nákup produktov, kreditu a permanentiek. Môže mať dva vzhľady, v závisloti od toho, či využívate systém pridelovania skriniek alebo nie.

Členský profil je rozdelený do siedmych sekcii:

  • Účet

  • Nákup

  • Osobné údaje

  • Permanentky

  • Štatistika vstupov

  • Log

  • História nákupov

Last updated