Rezervácia služieb

Ak poskytujete vo vašom centre masáže, strihanie alebo osobný tréning tieto nastavenia sú práve pre vás.

Rezervácia služieb zohľadnuje nároky každého moderného športového ale aj nešporotvého centra. Rezerváciu služieb môžete využiť na:

 • osobný tréning

 • doučovanie (napr. pre jazykovú školu)

 • strih u barbera

 • masáže

 • kozmetický zákrok

 • odbornú inštruktáž (napr. zlepšenie stravovania, strelecký výcvik, kurz sebaobrany a pod.)

Služby sú prepojené s personálom

Každá služba je prepojená na personál, čo ale ten personál znamená? Systém CLUBERIO má všestranné využitie a preto si pod personál môže každý zaradiť práve to, čo potrebuje. Môže ním byť:

 • osobný tréner

 • barber

 • lektor

 • inštruktor

 • kozmetička

 • masér

Každý personál má naviac stanovené individuálne podmienky práce ako napríklad:

 • pracovný čas

 • cena služby

 • zatvorené hodiny

 • provízia

Príklad: Vaše centrum má 10 osobných trénerov, no každý pracuje v inú domu a za inú províziu. Systém CLUBERIO je nastavený tak, že každému môžete nastaviť inú dobu práce, inú cenu a inú províziu. Môžete tak motivovať a odmenovať personál podľa vašej potreby a ich výkonnosti.

Viac o možnostiach personálu nájdete v sekcii personál.

Last updated