Predaj produktov

Správa produktov

Po kliknutí na tlačidlo "nákup" alebo na tlačidlo nákupného vozíka sa vám zobrazí ponuka predaja produktov a permanentiek.

Produkt sa zobrazí v obchode iba v prípade ak k nemu máte zvolený jeden "predvolený" inventár, z ktorého sa čerpajú položky.

Last updated